זוכרים את הנשיא התשיעי – מר שמעון פרס ז"ל

Robot and Human Interactive Communication.

הדברים שלהלן נמסרו לידינו יומיים טרם אישפוזו של הנשיא התשיעי שמעון פרס ז"ל. מר פרס, ידיד אמת של הספרייה הלאומית שימש כיו"ר כבוד של הפורום הבינ"ל של הספרייה. יהי זכרו ברוך.

דברי ברכה מאת שמעון פרס, הנשיא התשיעי של מדינת ישראל

לפורום הבינלאומי של הספרייה הלאומית

כבר 3500 שנה שהעם היהודי מהלך על במת ההיסטוריה – נאבק, יוצר, הוגה, מחדש, תורם ואינו נמוג גם אל מול משברים ואסונות. הוא נותר עם אחד, מסור לתורתו ולאדמתו.

בגולה הוא הפנה את פניו לירושלים ובמדינת ישראל הוא הפריח את אדמתו ושמר על תורתו. הוא החיה את שפתו, הקפיד על עשרת הדיברות ושאף לתיקון עולם. את כוחו הוא שואב מרוחניותו, וזו גלומה בספריו.

מפליא כיצד שתי מילים בלבד יודעות לבטא בדייקנות מדהימה מהותו של עם: "עם הספר".

הספר בו חקוקים דברי הנביאים, בו חרוטות עשרת הדיברות, והספרים בכלל: מדף אינסופי של הגות, של חשבון נפש, של ערכים, של שירה, של תשוקה לתיקון עצמי ולתיקון עולם. ולכן, כמה נכונה המשימה שנטלה על כתפיה הספרייה הלאומית: להתחדש ולהעמיק את הקשר שבין עם הספר וספריו. להתחדש ולהפוך למוקד אינטלקטואלי תוסס המגשר בין תבונת הדורות לבין אתגרי ההווה.

במסע ארוך זה יש לחזור ולשנן – התואר "עם הספר" מחייב. לא די להתהדר בתפארת יצירתם של אבותינו. עלינו לעמול ולשקוד על הספרים יום-יום כדי להיות ראויים לתואר הנשגב. עלינו לחנך את ילדינו לאהבת הספר ולחיים של רוח. הספרייה הלאומית היא בית לכול אזרחי ישראל יהודים וערבים כאחד. על כולנו להיות פתוחים איש לתרבות רעהו, לתרבויות האזור ולתרבויות העולם. עלינו להעניק ברוחב לב משלנו, וללמוד, להכיר ולהוקיר הישגיהם של אחרים.

בצעירותי, עבדתי שנים רבות במחיצתו של גדול מנהיגי ישראל בעת החדשה – דויד בן גוריון. ראיתיו מנהל את המאבק הגורלי על כינונה של מדינת ישראל כשהספר לעולם אינו מש מידיו. כשהחזון והערכים הספונים בספר תמיד מכתיבים את הכרעותיו, מעניקים השראה לדרכו ומניחים בידיו מצפן שתמציתו הנה: ההחלטה הנכונה חייבת להיות החלטה מוסרית.

אני שמח על כינוסו השני בירושלים של "הפורום הבינלאומי של הספרייה הלאומית". כך פורום חשוב זה הולך והופך לאירוע של קבע בחיי עמנו ובהווייתה של ארצנו. ההתעמקות המשותפת בספר ובספרים ובזיקתם לסוגיות השעה הנה חיונית לזהותנו ולמחר של כולנו.

בברכה,

שמעון פרס

(11 ספטמבר 2016)