המושבים המלאים

Robot and Human Interactive Communication.

צפו במושבים של כינוס הפורום הבינלאומי השני

היום הראשון

מושב הפתיחה

גורל החילון: הממד המוסרי- פילוסופי

ירושלים והמפגשים עם הקדושה

מהפכות חילוניות ומהפכות-נגד דתיות

אלימות בשם אלוהים – היש מוצא?

עולם חדש?

היום השני

גורל החילון: הממד הפוליטי

נאום הנשיא ראובן ריבלין

גורל החילון:  הממד החברתי

דתיות, חילוניות והסערה במזרח התיכון

מושב נעילה: גורל החילון והיצירה הספרותית, תרבותית